Wat doen wij met uw gegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Paco Print verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een
  • profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Paco Print analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Nadat u uw bestelling heeft ontvangen vallen wij u niet meer ongewenst lastig. Wij versturen geen informatiemails of nieuwsbrieven! Daar hebben wij zelf ook een grote hekel aan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Paco Print bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Klantgegevens zoals bedrijfsnaam + adres + e-mailadres + telefoonnummer > 5 jaar > nieuwe bestellingen eenvoudig kunnen opvoeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft uiteraard het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Wij gebruiken enkel bovengenoemde basis gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden: Paco Print deelt uw persoonsgegevens met derden alleen met PostNL en eventuele andere vervoerders. Uiteraard om ervoor te zorgen dat u uw bestelling op tijd in huis heeft. Wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Paco Print gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Paco Print neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze sites zijn optimaal beveiligd.Dit kunt u zien aan het SSL Slotje dat zichtbaar is in de URL. Zo kunt u ook andere sites checken op veiligheid!

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met [email protected]